Sanskrit metres

Introduction

This is intended to be a website dealing with Sanskrit metres.

In its current state, this is all very raw; work in progress. Source code at https://github.com/shreevatsa/sanskrit/tree/metrical-scan

Metre identifier

Type a Sanskrit verse into the box below and click the button.
(The input can be in either Devanagari, IAST, Harvard-Kyoto, or ITRANS format.)

Metre statistics

Work in progress. The "unknown" metres below are either because of incompleteness in our metrical data, or because of metrical errors in the GRETIL text.

Metre Amaruśataka Bhāravi: Kirātārjunīya Bhallaṭaśataka Bhartṛhari: Śatakatrakya Kālidāsa: Kumārasambhava Kālidāsa: Raghuvamśa Māgha: Śiśupālavadha Meghadūta Mahā-subhāṣita-saṅgraha Nīlakaṇṭha Dīkṣita: Kaliviḍambana Rāmodantam
Anuṣṭup (Śloka) [2, 0.85%] [125, 12.02%] [8, 7.77%] [35, 10.80%] [157, 25.61%] [563, 34.37%] [220, 13.37%] [4363, 42.80%] [102, 100.00%] [216, 100.00%]
Upajāti [176, 16.92%] [3, 2.91%] [15, 4.63%] [226, 36.87%] [592, 36.14%] [95, 5.78%] [645, 6.33%]
Śārdūlavikrīḍitam [136, 57.63%] [36, 34.95%] [104, 32.10%] [4, 0.24%] [1192, 11.69%]
Vasantatilakā [14, 5.93%] [24, 2.31%] [24, 23.30%] [34, 10.49%] [4, 0.65%] [45, 2.75%] [78, 4.74%] [710, 6.96%]
unknown [1, 0.97%] [15, 0.92%] [143, 8.69%] [626, 6.14%]
Āryā (matched from regex) [2, 1.94%] [680, 6.67%]
Vaṃśastham (Vaṃśasthavila) [4, 1.69%] [213, 20.48%] [3, 0.93%] [83, 13.54%] [73, 4.46%] [70, 4.26%] [181, 1.78%]
Rathoddhatā [38, 3.65%] [4, 3.88%] [3, 0.93%] [90, 14.68%] [148, 9.04%] [86, 5.23%] [95, 0.93%]
Śikhariṇī [24, 10.17%] [3, 0.29%] [10, 9.71%] [50, 15.43%] [321, 3.15%]
Viyoginī [62, 5.96%] [2, 0.62%] [44, 7.18%] [97, 5.92%] [78, 4.74%] [86, 0.84%]
Mālinī [4, 1.69%] [13, 1.25%] [11, 3.40%] [6, 0.98%] [13, 0.79%] [72, 4.38%] [208, 2.04%]
Mandākrāntā [8, 3.39%] [2, 1.94%] [8, 2.47%] [7, 0.43%] [2, 0.12%] [122, 100.00%] [159, 1.56%]
Drutavilambitam [4, 1.69%] [33, 3.17%] [7, 6.80%] [5, 1.54%] [64, 3.91%] [66, 4.01%] [106, 1.04%]
Sragdharā [10, 4.24%] [2, 1.94%] [21, 6.48%] [1, 0.06%] [226, 2.22%]
Svāgatā [77, 7.40%] [1, 0.06%] [85, 5.17%] [96, 0.94%]
Puṣpitāgrā [69, 6.63%] [1, 0.31%] [2, 0.33%] [4, 0.24%] [76, 4.62%] [102, 1.00%]
Aupacchandasikam (Vasantamālikā) (Upodgatā) [36, 3.46%] [2, 0.12%] [79, 4.80%] [67, 0.66%]
Praharṣiṇī [50, 4.81%] [8, 0.49%] [70, 4.26%] [41, 0.40%]
Pramitākṣarā [51, 4.90%] [79, 4.80%] [34, 0.33%]
Udgatā [53, 5.10%] [94, 5.71%] [1, 0.01%]
Hariṇī [30, 12.71%] [3, 2.91%] [8, 2.47%] [1, 0.06%] [1, 0.06%] [105, 1.03%]
Śālinī [3, 0.29%] [3, 0.93%] [1, 0.06%] [78, 4.74%] [37, 0.36%]
Mañjubhāṣiṇī [1, 0.06%] [69, 4.19%] [15, 0.15%]
Pṛthvī [1, 0.97%] [5, 1.54%] [1, 0.06%] [70, 0.69%]
Rucirā (Prabhāvatī) [1, 0.06%] [68, 4.13%] [7, 0.07%]
Śiśirā (Upajāti of Vaṃśastham and Indravaṃśā) [20, 1.22%]
Āryā [13, 4.01%] [4, 0.04%]
Dodhakam [2, 0.62%] [1, 0.06%] [6, 0.06%]
Prabhā (Mandākinī) [6, 0.58%] [1, 0.06%]
Aparavaktrā [1, 0.10%] [4, 0.04%]
Matta-mayūram [1, 0.10%] [1, 0.06%] [2, 0.12%]
Jaloddhatagatiḥ [1, 0.10%] [1, 0.06%] [1, 0.01%]
Vaṃśapatrapatitam (Vaṃśadala) [1, 0.10%] [1, 0.06%] [1, 0.01%]
Jaladharamālā [1, 0.10%] [1, 0.06%] [1, 0.01%]
Indravaṃśā [2, 0.12%] [1, 0.01%]
Nārācam [1, 0.06%] [1, 0.06%]
Vaidhātrī (Upajāti of Vaṃśastham and Indravaṃśā) [1, 0.16%] [1, 0.01%]
Gīti [1, 0.31%]
Manahāsā (Upajāti of Vaṃśastham and Indravaṃśā) [1, 0.01%]
Madhyakṣāmā (Haṃsaśyenī, Kuṭila, Cūḍāpīḍam) [1, 0.10%]
Kṣamā (Candrikā, Utpalinī) [1, 0.10%]
Vāsantikā (Upajāti of Vaṃśastham and Indravaṃśā) [1, 0.01%]
Śīlāturā (Upajāti of Vaṃśastham and Indravaṃśā) [1, 0.10%]
Ramaṇā (Upajāti of Vaṃśastham and Indravaṃśā) [1, 0.01%]

The most important Sanskrit metres

As evident from the tables above, a few Sanskrit metres account for most of the Sanskrit literature. (To be continued….)